Гэрэл зургийн сургалт

Сургалтын танилцуулга Та энэхүү сургалтаар гэрэл зургийн анхан шатны гэх суурь ойлголт, онолын мэдлэг, үр дүнтэй ажиллах практик дадлага, туршлагуудыг эзэмших болно. Энэхүү сургалтын давуу тал нь шинэ тутам гарч буй технологи мэдээллээс хоцрохгүй байх, гэрэл зургийн аппарат хэрэгслээ бүрэн эзэмшиж, ашиглах практик дадлагад тулгуурлан олсон мэдээллээ мэдлэг болгох, сонирхол нэгтнүүдтэй болж хамтдаа хөгжих боломжийг…